YARGITAY'IN YENİ KARARIYLA BİRLİKTE ARTIK DÜĞÜNDE TAKILAN ZİYNET EŞYALARININ TAMAMI KADIN EŞE AİT SAYILMAYACAK


Bugünkü hukuki sohbetimizde, Yargıtay’ın uzun zamandır kabulünde olan ve halk arasında ‘düğünde takılan altınlar ve paralar kadına aittir’ şeklinde bilinen ilkede yaşanan değişimden bahsedeceğim. Ancak konuyu daha iyi kavrayabilmek için öncelikle ziynet eşyasının ne anlama geldiğini bilmemiz gerekmektedir.

Ziynet; altın, gümüş, elmas gibi kıymetli madenlerden yapılmış olup; insanlar tarafından takılan süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Yine bir başka anlatımla evlilik münasebetiyle gelin ve damada verilen hediyeler olarak belirtmek mümkündür. Bu bağlamda, bilezik, altın kelepçe, kolye, gerdanlık, takı seti, bileklik, saat, küpe ve yüzük gibi takılar, ziynet eşyası olarak kabul edilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun eski kararlarında belirtildiği üzere, kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları(bilezik, kolye, set, saat, küpe, tam, yarım, çeyrek altın) ve para; kim tarafından takılmış olursa olsun, eğer aksine bir anlaşma bulunmuyor ise kadına bağışlanmış sayılıyordu ve artık kadının kişisel malı niteliğindeydi. Yani bir boşanma davası açıldığında düğünde takıldığı ispat edilen tüm takılar ve para kadına veriliyordu.

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 04/03/2020 tarihinde oy birliğiyle almış olduğu yeni kararında kadına özgü eşya kavramında değişiklik meydana getirmiştir. Yargıtay’ın yeni görüşüne göre artık kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik, kolye, gerdanlık gibi takılar kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılacak ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanacaktır. Yine kadına takılmış olan her türlü ekonomik değeri olan şey(para, altın, gümüş, elmas vb.) kadına ait olacaktır.

Fakat erkeğe takılan ve ekonomik değeri olan şeyler artık tümüyle kadına ait kabul edilmemektedir. Bundan böyle erkeğe takılan ve maddi değer taşıyan şeylerden yalnızca kadına özgü olanlar kadına ait sayılacaktır. Yani erkeğe takılan ziynetlerden sadece bilezik, küpe, gerdanlık, kolye, bileklik gibi eşyalar münhasıran kadına özgü sayılacak ve kadına ait olacaktır. Ancak kadına özgü olmayan Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi ziynet eşyaları ve paralar, artık erkeğe verilecektir.

Bununla birlikte erkeğe takılan ziynet eşyaları kadına özgü olsa bile erkek eş, bu konuda yerel adet olmadığını iddia ve ispat ederse kadına özgü olanlar da erkeğin sayılacaktır. Takılan ziynet eşyası hem erkek hem de kadın tarafından kullanılan bir şey ise bu şey de münhasıran kadına özgü olmadığından erkeğe ait kabul edilecektir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız hususlar doğrultusunda yaşanan bu değişiklik, boşanma davalarında eşler arasındaki takı konusunda kısmen daha adaletli kararlar alınmasını sağlayacak, netice olarak da taraflar arasındaki ekonomik ve sosyal hayata olumlu şekilde yansıyacaktır.

 

furkanakti@hakimiyet.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!