Sevgi ve İman - Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Sevgi ve İman


Kur’an’ı, tane tane, anlayarak okumak! 
Âl-i İmrân Suresi 102 ayette şöyle buyrulur;
“Ey iman edenler! Allah’dan gerektiği gibi korkup (fenalıklardan) sakının
Ve ancak Müslüman olarak can verin”  
Sevgi ile imanla birleşen bir korku…
Bizleri, ‘kâmil insan olmaya…’ hazırlayarak,  huzur veren ahlaka taşır.
Kur’an bizlere, ‘fenalıklardan sakının’ buyuruyor.
Kur’an bizlere, “Müslüman olarak can verin!” buyuruyor.
Takva sahibi, iyi bir mü’min olma hedefimiz olmalıdır.
***
Kurtuluş yolunu Hz. Kur’an bizlere öğretiyor;
“Sizden hayra çağıran, iyilikle emreden, kötülükten men ’eden bir cemaat olsun.
İşte kurtuluşa erenler onlardır!” (Âl-i İmrân Suresi 104)
Hayatın genel kaidesi, ‘iyilikle emreden, kötülükten men’den’  bir topluluk!
İnancımız, “haksızlık zulümdür. Zulüm zulmettir. Zulmet karanlıktır!”
Ecdat sözüdür, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın!”
Ecdat sözüdür, “gemisini yürüten kaptandır!”
İdeal toplum, sorumluluklarını bilen toplumdur!
Her nerede; nasıl ve ne şekilde olursa olsun, 
Ne kötüye/ kötülüklere ve ne de istismara fırsat verilmemelidir!
***
Âl-i İmrân suresi 105 ayet üzerinde tefekkür edelim;
“Kendilerine açık belgeler geldikten sonra bölünüp ayrılanlar,
Tartışıp ayrılığa düşenler gibi olmayın.
İşte onlar için büyük bir azap vardır!” 
Hak ile batıl; helal ve haram birbirinden ayrılmıştır…
Heva ve nefsimize meyletmek, ‘o kadar tehlikeli ki…’
Söylerim sizlere, ‘ doğruları nasıl tahrip edebiliriz’ 
Böyle bir zihniyet olabilir mi? Hak birdir, doğru birdir!
***
Âl-i İmrân Suresi 110 ayeti geliniz birlikte ezberleyelim…
“Siz insanlardan yana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz;
İyilikle emreder, kötülükten men ’eder,  Allah’a inanırsınız.”
Allah Resulü (asv) ve Ashabı bizlere; ‘rol modeldir’
Kötülüklerde neler vardır, ‘adaletsizlik, hukuksuzluk ve zulüm…’
İnancımız, “ne zulmediniz ve ne de zulme uğrayınız!”
Bir yerde huzursuzluk varsa, ‘orada adaletsizlik vardır’
Bizlerin öncelikli Kızılelma’sı,  ‘güvenilir toplum’ olmaktır.
Gönüller, elbette ki ‘iyiliklerle’ güzel ahlakla fethedilir.
***
Âl-i İmrân Suresi 118 ayette şöyle buyrulur;
“Ey iman edenler! Kendinizden başkasını dost ve sırdaş edinmeyin!”
Hakk’a inanmayanlar bizim/ bu milletin dostu olamazlar.
Onlar bizlerin, ‘sıkıntıya düşmemizi’ arzu ederler.
Onların kin ve düşmanlıkları artık aşikâra çıkmıştır!
Âl-i İmrân Suresi 119 ayette şöyle buyrulur;
“Siz (ey mü’min)ler, öylesiniz ki, onları seversiniz, 
Onlar ise sizi sevmez ve siz (semavi kitapların) hepsine iman edersiniz.”
Âl-i İmrân Suresi 120 ayette şöyle buyrulur;
“Size bir iyilik dokunsa onları tasalandırır,
Size bir kötülük isabet etse onunla sevinirler”
Bizlere düşen, ‘güzel bir sabırdır’ Allah’dan, ‘saygı ile korkmaktır’
Hiçbir zaman, ‘ümitsizliğe düşmeyeceğiz’ Bizim inancımız, ‘ümitsizliği’ yasaklar.
Âl-i İmrân Suresi 139 ayette şöyle buyrulur;
“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız herhalde üstünsünüzdür!
KABA VE KATI YÜREKLİ OLMAYACAĞIZ!
Âl-i İmrân Suresi 159 ayette şöyle buyrulur;
“Ancak Allah’ın rahmetiyledir ki, sen onlara yumuşak (ve hoşgörüyle) davrandın.
Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, herhalde etrafından dağılır, giderlerdi.
O halde onları affet, onlar için istiğfarda bulun,
(dünya) işiyle ilgili hususlarda onlara danış (görüşlerini al).
(Bu yoldan hareketle) azmettiğin zaman artık Allah’a güvenip dayan.
Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever.” 
Sorumluluk yüklenenler, idare edenler nasıl olmalı?
Kur’an bizlere, Allah Resul’ünü (sav.) onun yüksek ahlakını tarif ediyor.
Hoşgörü sahibi olmak, kaba ve katı yürekli olmamak,
Affedici olmak, sürekli istiğfarda bulunmak,
İstişareyi hiçbir zaman ihmal etmemek,
Sadece, Allah’a güvenip dayanmak…
İyi bir insan, sizlere güven ve huzur veren insandır…
Huzuru, güveni, istikrarı toplumun bütün katmanlarına taşımalıyız.
Nasıl mı, ‘tabi ki kul hakkını, amme hakkını bilerek’ kırıp dökmeden…
Selam ve muhabbetle
 

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
18Oca

Şiire Merhaba

17Oca

Yıldızlar Kayarken

16Oca
14Oca

Şiir Defterimizden

13Oca

Sevgi Ve İman