24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YİNE TEMENNİLERLE GEÇİŞTİRİLDİ


Statüsü, itibarı, saygınlığı erozyona uğramış öğretmenlik mesleğinin kronikleşmiş sorunlarını çözümden uzak politikalarla ve programlarla her yıl 24 Kasım'da bir anlam yükleyip önem atfederek bir trajedi (!) içinde ironik bir şekilde kutlamakla bu en kutsal mesleğe hak ettiği itibarı yeniden iade edemeyiz.

Gelir seviyesinin en alt seviyesine düşmüş bir mesleğin itibari öncelikle gelir düzeyi üzerinden ezikliğinin giderilmesiyle ve sonrasında itibar, saygınlık ve statü kazandırarak iade edilir.

Eğitim sendikaları da meseleye bu pencereden bakarak çözüm üretme noktasında irade göstermeli ve inisiyatif almalıdır.

Bir ülkede öğretmenin kariyer meslek grupları arasında en az ücrete mahkûm edilmesine göz yummak ve seyirci kalmak demek düşünen, bilgi üreten, eğiten, terbiye eden insan kaynağını madden ve manen kaderine terk etmektir.

Her yıl 24 Kasım'da 1 Nisan şakaları ile umutları yeşertilen ve sonrasında hayal kırıklıkları yaşayan öğretmenlerimiz artık popülist politikalar yerine ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını bekliyor.

Bu anlamda eğitim sendikalarının "yapacağız, isteyeceğiz, söyleyeceğiz" gibi temenniden ibaret söylemler yerine ve sistemin yaptığı gibi öğretmenin duygularına değil cebine hitap eden çözüm önerileriyle iktidarın huzuruna çıkmaları bekleniyor.

Bugün Türkiye’nin temel sorunlarının kaynağında eğitim politikalarındaki yanlışları ve hataları gören iktidarlar ve eğitim sendikaları ülkemizin milli bir meselesi haline gelen eğitimin dinamosu ÖĞRETMEN’i yıllardır gelir seviyesi en düşük meslek statüsüne itmişlerdir.

Ciddiyetten uzak ve daha çok popülist yaklaşımlarla seçmenin ve üyenin gazını almayı bir strateji olarak gören iktidarlar söz konusu kendileri olunca maşallah kesenin ağzını fütursuzca açıyorlar.

2019 Temmuz Memur Maaş tablosundan da anlaşılacağı üzere meslek grupları arasında en az ücret alan öğretmenler olarak karşımızda durmaktadır. (Tablo http://www.kamuajans.com/maaslar/2019-yili-yardimci-hizmetler-sinifi-hizmetli-memurlarin-maaslari-kac-lira-2020-yhs-personel-maasi-ne-kadar-h520574.html adresinden alınmıştır.)

 

 

 

Unvan


 

 

D/K

 

 


 

 

Hizmet Yılı

 

 


5 Temmuz 2019 Net Maaş

 


Vergi Oranı %15

 

 


Vergi Oranı %20

 

 


Bakan Yardımcısı

1/4

25 ve +

23 080 TL

22 253 TL

Genel Müdür

1/4

25 ve +

12 597 TL

12 162 TL

Daire Başkanı (müstakil)

1/4

25 ve +

10 254 TL

9 901 TL

Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.)

 

1/4


 

25 ve +


 

9 558 TL


 

9 230 TL


Uzman (Merkez-Kariyer)

9/1

0

8 728 TL

8 430 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25 ve +

5 825 TL

5 715 TL

Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

4 777 TL

4 688 TL

İl Göç Uzman Yardımcısı

9/1

0

4 767 TL

4 680 TL

Uzman Tabip

1/4

25 ve +

7 079 TL

6 964 TL

Veteriner

1/4

25 ve +

6 088 TL

5 970 TL

Mühendis

1/4

25 ve +

6 139 TL

6 026 TL

İstatistikçi

1/4

25 ve +

5 404 TL

5 288 TL

Kütüphaneci

1/4

25 ve +

4 801 TL

4 689 TL

Hemşire (mesleki lisans)

1/4

25 ve +

4 885 TL

4 770 TL

Avukat

1/4

25 ve +

5 837 TL

5 723 TL

Vaiz

1/4

25 ve +

4 708 TL

4 595 TL

Polis Memuru

1/4

25 ve +

5 368 TL

5 254 TL

Zabıt Katibi

1/4

25 ve +

4 771 TL

4 662 TL

Şef

1/4

25 ve +

4 383 TL

4 275 TL

Araştırmacı

1/4

25 ve +

5 795 TL

5 687 TL

Polis Memuru

8/1

0

4 717 TL

4 627 TL

ÖĞRETMEN

1/4

25 ve +

4 510 TL

4 397 TL

ÖĞRETMEN

9/1

0

3 911 TL

3 822 TL

Memur

1/4

25 ve +

4 076 TL

3 968 TL

 

İlgili tabloda öğretmenin diğer meslek gruplarına göre gelir durumu net bir şekilde görülmektedir.

Sendika yöneticileri keşke medyada haftalardır gündemden düşmeyen kendi maaşlarının tartışılmasına ortam hazırlayacaklarına öğretmenin maaşının tartışılmasına ve gündemden düşmemesine vesile olmuş olsalardı.

Türkiye’de bulunan yaklaşık 67 bin okula dağıtılan Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi tarafından çıkarılan Eğitime Bakış Dergisinin 43. Sayısında yayımlanan ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’na büyük oranda katkı sunan “Eğitimin Geleceği İçin Stratejik Eğitim Programı” başlıklı makalemde “Öğretmenin Ekonomik Durumu” bölümünde öğretmen maaşlarının 1500 dolar ve ek ders ücreti saatinin de 6 dolar seviyesinde olmasını önermiştim.

Aynı makalem 16 Ocak 2019 tarihinde yine bu köşede 2023 TÜRKİYE EĞİTİM VİZYONU BELGESİNE KATKI SUNDUK başlığı ile yayımlanmıştı.

Gelinen noktaya bakıldığında öğretmenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili ne iktidar tarafında ne de sendikalar tarafında ciddi(!) bir hazırlığın olmadığı anlaşılıyor.

Ülkenin nitelikli insan kaynağını yetiştiren ÖĞRETMEN’e değer vermeyen ve eğitim çalışanlarının ekonomik sorunlarında önemli derecede iyileştirmeler yapmayan, yapmak istemeyen iktidarlar ülkenin kalkınmasına kiminle katkı sunacaklar acaba.

Öğretmenin ekonomik ve sosyal sorunları giderilirse işine dört elle sarılır, heyecanla mesleğini icra eder. Ancak bugün öğretmenin zihnini “aldığım ücretle nasıl geçinebilirim” sorusu işgal etmiş durumda.

Son yıllarda özellikle iki binli yıllardan sonra öğretmenin itibarı saygınlığı ve ekonomik-sosyal anlamdaki varlığı yitirilmiştir. Öğretmene hak ettiği değer verilmemiştir.

Bir ülke eğitim ordusunun karakterli yapısıyla geleceğe yürür.

Eğitim çalışanına, öğretmenine, akademisyenine, düşünce adamlarına, sanatçılarına değer vermeyen bir toplumun ve devlet medeniyet inşa edemez.

Makalemi bir veciz sözümle özetlemek istiyorum.

*Hükmedenler için homurdanan kalabalıkları uysallaştırmak için üç öneri:

Değersiz ve maddi dokunuşlarla onları mutlu edin.

Vatan, millet ve din edebiyatı yapın.

Özgürlük, adalet, eşitlik naraları atın.

Öncülerini madden ve manen doyurun.

Kalın sağlıcakla.

 

 

farukyildiz@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!