TÜRK BİLİM ADAMI - Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

TÜRK BİLİM ADAMI


Bizleri mutlu eden nedir?

“Türk Bilim Adamının Koronavirüs aşısını geliştirmesi…”

Prof. Dr. Uğur Şahin insanlığa umut aşıladı…

“Her derdin mutlaka bir devası vardır!”

Türk Bilim Adamı ne diyorlar;

“Geliştirdikleri Covid-19 aşısının  “virüsün başını ezecektir”

Şahin, “dünyayı esir alan salgına son vereceklerine inanıyorum!” diyorlar.

Prof. Dr. Şahin, “BioNTech’in kurucularından…”

Sn. Şahin’in kurduğu şirket Almanya’nın “93’üncü zengini durumunda’

Bilgi, ‘iktisadi zenginliği…’ beraberinde getiriyor.

İnşallah, Sn. Şahin önümüzdeki yıl, “NOBEL ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLUR!”

2020 yılının son durağında, ‘destan yazıyorsunuz’

 

Aziz Sancar, NOBEL ÖDÜLÜ alan bilge isim…

Mardin’e gitmişsinizdir.

Orada bir köy var; ruhaniyetiyle Anadolu’yu kuşatan bir köy…

Mardin Savur İlçesine bağlı, “Kırkdirek Köyü…”

İsmiyle müsemma bu köyden, “Kırk kadar Veli Yetişiyor!”

Veli sözlükte, “dost, sevgili, ermiş gibi...” manalara geliyor

Bir rivayet, “Şeyh Ali Septi Hz. ’nin dünyaya geldiği Köy!”

NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALAN Aziz Sancar’da bu köylü…

Anadolu’nun ilk fetih kapıları! ‘Doğudan açılıyor’

Iiık ilk defa doğudan yükseliyor…

Kutlu tarihimiz ilk defa doğuda yazılıyor…

O iklimi, O iklimin nurani simalarını bilmeliyiz…

 

13.  yy Anadolu’nun “aydınlanma çağı…” fütüvvet dönemidir!

Bu dönemlerde; Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana,

Emir Sultan, Somuncu Baba, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli…

19. yy Anadolu’nun “hüzün çağıdır…”

Sürekli alınan yenilgiler; toprak kayıpları,

Kafkaslardan, Balkanlardan, Anadolu’ya yönelen göçler…

Ve özellikle de, Osmanlı’nın 1800’lü yıllardan sonraki, 

Çalkantılı Dönemleri…

Cenab-ı Allah (Hicr, 9. Ayet) buyuruyor;

“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız”

Bu dönemde, bu coğrafyanın üzerinde esen;  “aşılayıcı rüzgârları…” görmekteyiz!

Evet! Bu sıkıntılı ve çalkantılı dönemlerde;  altını çizerek ifade etmek istiyorum;

“Aydınlanma Hareketini…” görmekteyiz…”

Coğrafya, “manevi zırhını giymeye…” hazırlanıyordu!  

“Mevlana Halid-i Bağdadi” (1779- 1827)

Bu zat ne diyorlardı; ,”Size katiyetle emrederim ki, 

Bütün varlığınızla sünnet-i seniyyeye sarılınız…

Cahiliye adetlerinden ve bidatlerden sakının…”.

Hakkâri’den Seyyid Taha-yı Hakkâri’den,

Kafkaslara Dağıstanlı büyük mücahid Şeyh Şamil’e…

Van’dan Abdülhakim Arvasi ‘den; 

Palu’da Şeyh Ali Septi Hazretlerine…

İslam dünyasına yüzlerce talebe yetiştiriyor;

Onlar, “kırılan kalpleri tamire…”

Onlar, “gönüller fethetmeye…” gidiyorlar.

Halid-i Bağdadi bir şiirinde;

“Güneş nur saçıyorsa hep O’nun nurundandır

Güldeki ter damlası gül yüzünden geliyor

Hicriden odun ağlar Sen ise ölmüyorsun

Mert isen bu yaşaman sana çok ar geliyor”

 

Bir diğer Hadisi Kutside Takva,

“İman çıplaktır, örtüsü takva, meyvesi ilim, süsü hayâdır”

 “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek bir elbise,

Bir de (giyinip süsleneceğiniz) bir süs elbisesi indirdik.

Bir de takva elbisesi ki, o (hepsinden) daha hayırlıdır.

Bu (maddi ve manevi elbiseler), Allah’ın ayetlerindendir;

Umulur ki düşünüp ibret alırlar.” (A’raf, 26)

Kur’an buyuruyor; “Sizin en keriminiz en takva olanınızdır…”

“Allah’tan gerçek manasıyla korkanlar âlimlerdir…”

 

Hal ehli insanın, Allah dostlarının vasiyeti nelerdir;

Her bir madde insanı kâmil yolculuğunun şartlarıdır…

Geleceğe ancak erdemli insanlarla hâkim olabiliriz

Öncelikle yüksek bir ahlak ve yüksek bir moral...

Öncelikle, ‘yetişmiş insan gücü…’

1) Allahü Teâlâ’yı tanımak,

2) Muhabbetullah (Allahü Teâlâ’ya muhabbet), 

3) Gönlü toplamak,  4) Teslimiyet,

5) Nefsin arzularına uymamak,

 6) Bu yolda gayret göstermek, 

7) Kesrette vahdet. Halk içinde Hakk ile olmak, 

8) Çok salevât okumak,

9) Kelime-i tevhidi çok söylemek, 

10) Az yemek, 11) Temiz giyinmek,

12) Halka faydalı olmak, 

13) Mütehallik, güzel ahlâk sâhibi olmak,

14) Mürşide, yol göstericiye, hocaya itaat,

15) Arkadaşlarına şefkat, sevgi,

16) Âleme ibret nazarı ile bakmak,

17) Vaktin kıymetini bilmek,

18) Devlete mutlak itâat

19) Hasedden ârî, uzak olmak, 

20) Kimseye buğz ve düşmanlık etmemek, 

21) Komşu hakkını ileri tutmak,

22) Sözünün eri olmak,  23) Kendini tanımak, 

24) Dünyadan lüzumlu kadar nasîb almak, 

25) Ahireti unutmamak,

26) Doğruluktan ayrılmamak,

 27) Haddi aşmamak, 28) Huzurda sükûn bulmak.

Hayatın alfabesi bütün bu maddeler…

 

 

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Ekm

Miskin Ve Atalet Kavramı

19Ekm

Neleri, Nasıl Yeneceğiz?

18Ekm

Aydın Kavramı Üzerine…

16Ekm

Hayat Mısralara Sığar mı?

15Ekm

İstikrar Arayışı