TAHKİM KAVRAMI


Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kavramdır, ‘Tahkim’

Tahkim sözlükte, “Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma, güçlendirme!”

24 Ocak Elazığ Depreminde de, hafızalarda kazınan kavram, ‘Tahkim’

Ve onun eş anlamlısı olarak kullanılan, ‘güçlendirme…’

Hukuk dilinde tahkim,

“Sözleşmelerden doğan bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma!”

Tahkim Kavramı sizlere nasıl bir açılımı sağlar;

Tedbir, Adalet, Hakkaniyet, Kararlılık, İrade, Müdafaa ve Mücadele…

Tevazu, Ahlak, Hilim, Kanaat, İlim Muhakeme…

Öncelikle, ‘insanı tahkim edeceğiz’

İmanlı, İhlaslı, Yüksek Ahlak, İlim ve Marifet Sahibi…

Her zaman için sözleriz, “Erdemli insandan, Erdemli topluma gidilir!”

İnancımız bizlere, “saflarınızı sıklaştırınız!”

Sebebi mi, ‘aranıza fitne, fesat girmesin’

Şairimiz ne diyorlar;

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!”

Bir kaidedir, ‘Kale, içeriden alınır’

Burada hemen karşımıza ne çıkıyor;

“Kaleyi içeriden güçlendireceğiz!”

İnancımız ısrarla, ‘parçalanmayınız’ buyuruyor.

Parçalanan, bölünen, ‘güç kaybeder…’ kan kaybeder…

Kur’an da buyruluyor;

“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler

(Yahudi ve Hıristiyanlar) gibi olmayın”

Tahkim Kavramı bizlere, “insanı, aileyi, hayatı, nesli!” koruma

şuurunu öğretiyor.

Kur’an da buyruluyor;

 “içinizden, hayra davet eden ve iyiliği emredip kötülükten yasaklayan

bir topluluk bulunsun!”

Bir toplumda mutlaka, ‘ilim ve marifet sahibi’ aksaçlılar olacak!

“Dede’m Korkut” misali, topluma yol gösteren, ufuk açan ‘bilge ve

kâmil insanlar’ olacak!

En önemli tahkim/ insanı güçlendireceğiz!

İzzet sahibi, İkram sahibi, İlim sahibi özetle, ‘Takva Sahibi…’ İnsan

yetiştirmek!

 “Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki,

Takva sahibi olasınız” (Bakara, 21)

Nisa Suresi 80 ayette de şöyle buyrulur;

 “Kim peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur.”

Allah’a ve Resulüne itaat, ‘en güçlü koruyucu zırhtır’

Güçlü insandan, güçlü aileye gidilecek yolda;

“İç cepheyi tahkim ediyorsunuz!”

İnsanımıza; ‘vatan, millet, bayrak, ezan, devlet sevgisinin…’

Kutsal olduğu idrakini/ şuurunu vereceğiz!

Bakara Suresi 60 ayette,

 (Onlara şöyle dedik) “Allah’ın (size lütfettiği) rızkından yiyin, için;

Fakat yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak bozgunculuk yapmayın!”

Bakara Suresi 143 ayette,

, “İşte böylece sizi mu’tedil (adaletli ve dengeli) bir ümmet kıldık…”

Bakara Suresi 148 ayette,

 “O hâlde hayırlı işlerde yarışın”

Bakara Suresi 155 ayette,

“Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve

mahsullerden

Bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. (Ey Resulüm) Sabredenleri cennetle müjdele”

Bakara Suresi 168 ayette,

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlardan helal ve temiz olanlarını yiyin…”

Bakara Suresi 195 ayette,

“Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever”

Bakara Suresi 276 ayette,

 “Allah, faizi (bereketsiz kılıp, onun karşılığı malı) mahveder”

Güçlü toplum, ideal toplum temel hedefimiz olmalıdır!

Kur’an bizlere, ‘tahkim kurallarını’ öğretiyor.

İç dünyamızı tahkim ettik… Sağlamlaştırdık/ Güçlendirdik…

Milli Mücadele yıllarında söylenen veciz bir söz vardı;

“Geldikleri gibi Giderler!”

İç dünyası sağlam bir toplum aynı zamanda,

“direnci yüksek, güçlü ve sağlıklı bir toplumdur!”

Maide Suresi 54 ayeti, İslam’ın Bayraktarlığını yapan bu milleti anlatır;

“Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.

Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü,

Kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.

Allah yolunda cihat ederler.

(Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar!”

Bu milletin üzerindeki, ‘manevi tahkim’

Asrımızda da, ‘manevi tahkime’ o kadar çok ihtiyacımız var ki?

Ali İmran Suresi 28 ayette şöyle buyrulur;

 “Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmesin!”

Ali İmran Suresi 103 ayette şöyle buyrulur;

 “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve parçalanmayın”

Ali İmran Suresi 105 ayette,

 “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler

(Yahudi ve Hıristiyanlar) gibi olmayın”

Ali İmran Suresi 118 ayette,

 “Ey iman edenler Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin”

Ali İmran Suresi 120 ayette,

 “Eğer size bir iyilik dokunursa (bu) onları üzer…”

Tahkim Kavramı, “Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma, güçlendirme!”

Bu kavramı tefekkür ederken, ‘yakın tarihimizi…’ iyi bileceğiz

Son 25 yıl içerisinde, ‘coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler’

Bu gelişmeleri sağlıklı, ilkeli şekilde analiz etmeliyiz!

Şurası bir gerçek, “tarihte dostu az, düşmanı çok olan bir milletiz!”

Özün özü, ‘özeti nedir?’

“Kendimiz Olacağız!”

Kahpe tuzaklar… Karanlık Oyunlar… Akıl almaz Pusular…

Dün, ‘bu senaryoları…’ bu millete yaşattılar!

Farklı değil, ‘kahpe kahpeliğine devam ediyor’

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Mar

Şehitlerimizi Uğurluyoruz

05Mar

Eğitimi Anlatmak!

04Mar

Fırat'ın Hikayesi

03Mar

Faiz Belası...

02Mar

Şehirli Olmak