Suriye ve Filistin’in Fethi! - Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Suriye ve Filistin’in Fethi!


Tarih yapraklarını çeviriyoruz…
20 Ağustos 636 tarihi- “Yarmuk Savaşı”
“Halit bin Velid komutasındaki İslam Ordusu, 
Suriye ve Filistin’in kontrolünü Bizans İmparatorluğundan alırlar.”
Yarmuk Savaşı… Tarihin önemli bir dönemecidir.
Halid bin Velid komutasındaki, 46 bin kişilik İslam Ordusu,
Heraklius Komutasındaki, 240 bin kişilik Bizans Ordusunun bozguna uğratır.
Bu savaşla birlikte, “Suriye ve Filistin” İslam beldesi olacaktır.
“Yarmuk Zaferi” bizleri, Hz. Ömer (634-644) Dönemine götürecektir.
Hz. Ömer tarihte, “adaleti ve doğruluğu” ile tanımlanır.
Onun dönemi,  “İslam’ın fütuhat” dönemidir.
Sahabe,  “gaza meydanlarındadır…”
Çok uzak diyarlardan, ‘fetih müjdeleri’ birbiri ardınca gelir.
Irak’ın fethiyle,  Fırat boylarının fethi…
İran’ın fethi…
Mısır’ın, Libya ve Trablusgarp’ın fethi…
Yukarı Mezopotamya’nın; “Urfa, Harran, Diyarbakır’ın fethi”
Azerbaycan’ın fethi…
Horasan’ın (Maveraünnehir’in) fethi…
Hz. Ömer döneminde,  “düzenli ordular” kurulacak,
“Ordu divanı” oluşturulacaktır…
Bu dönemde,  “İller” oluşturulacak,
Bu illere, “Valiler” tayin edilecektir.
Bu dönemde,  “adli teşkilatlar” kuruluyor…
Bu dönemde,  “Hicri takvim” kullanılıyor…
Bu dönemde,  “posta teşkilatı” 
Bu dönemde,   “Devlet hazinesi (Beytü’l Mal)  oluşturuluyor…
20 Ağustos 636 “Yarmuk Zaferiyle” kutlu bir döneme yolculuk ettik.
Hz. Ömer (ra) Dönemi, “İslam’ın fütüvvet” dönemidir.
Allah Resul’ünün etrafında, “ışık halesi” oluşturan Sahabeler,
Çok uzak diyarlara,  “şahadet rütbesine” ulaşabilmek için,
“Cenk Meydanlarına…” koşacaklardır.
İslam’ın, “bayraktarları” olacaklardır.
Tarihi çok iyi okuyalım… “Yoldaki Işıkları” görerek geleceğe yürüyelim.
Evet! Günümüzde, Suriye ve Filistin’in fotoğrafı!
O fotoğraf, insanımıza  ‘eza veriyor’
Coğrafyanın,  ‘sükûneti’ bozulmuş.
Coğrafyanın,  ‘dili’ kirletilmiş.
Bu coğrafya bizlerden, “sabır ve sadakatle” tekrar,  “dirilişi” ve “uyanışı” bekliyor.
O uyanış için, “birlik ve dirlik” diyoruz.
Allah Resul’ünün (asv),  “küfürden daha eşet” dediği,
Asrın fitnesine karşı, " İçinizden, insanları hayra çağıracak iyiliği emredip,
 Kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun..." (Al-i İmran Sûresi,104)
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol”  ayetine sımsıkı sarılalım.

OTUZ YIL SAVAŞLARININ SONU!
Tarih yapraklarını çeviriyoruz…
20 Ağustos 1648 tarihi…
“Lens Savaşı; Otuz Yıl Savaşlarının sonu”
Otuz Yıl Savaşları, bir diğer adıyla da, 
Avrupa’yı kasıp kavuran,  “din savaşları”
Bu savaşlar,  “30 yıl…” sürüyor.
Kutsal Kitap İncil’deki ‘tahribatın’ meydana getirdiği,
Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Kirlenmişliğin ‘resmi’ vardır!
Bu savaşlarla, “kiliselerin hükümranlığı” yıkılacaktır!
Bu yıkılırken,  ‘inançsızlık’ tohumları da toprağa saçılmış olacaktır.
30 yıl savaşlarını, Protestanlar kazanır…
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun ‘yetkileri’ kısıtlanacak;
“İç savaşlarla…” küçük devletlere ayrılacaktır.
Bu savaşlarda, ‘yüz binlerce insan ölecek’
“Kıtlık ve salgın hastalıklar” Kıta Avrupa’sını kuşatacaktır.
Bu savaşlarda, Almanya ‘siyasi gücünü’ kaybedecek…
Fransa, Kıta Avrupa’sının ‘en güçlü devleti’ olarak ortaya çıkacaktır!
30 yıl savaşlarına son veren “Vestfalya anlaşması”
Avrupa’da,  “modern devlet anlayışının” başlangıç tarihidir, diyebiliriz.

SEKİZ YIL SÜREN IRAK-İRAN SAVAŞININ SONU!
20 Ağustos 1988 Tarihi…
“Sekiz yıl süren Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi.”
Ortadoğu’yu bugünkü duruma taşıyan; Anlamsız, gayesiz ve ufuksuz bir savaş!
İran, bu savaşa, “Tahmili Savaş” veya “Mukaddes Müdafaa”
Irak, “Saddam’ın Kadisiyesi”
Arap Dünyasında, “Birinci Körfez Savaşı” olarak isimlendirilir.
Bu savaş, her iki ülkenin ‘yıkım’ savaşı olmuştur.
Bu savaşta (1980-1988),  “bir milyon insan” hayatını kaybetmiş,
“150 milyar dolar maddi hasar” meydana gelmiştir.
Bu savaşa,  “galibi olmayan savaş” diyebiliriz…
Bu savaş,  bu coğrafyaya “dış müdahaleleri” kolaylaştırmıştır.
Belki de,  “Irak’ın yıkımı…” bu savaşla başlamıştır.
 

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
18Oca

Şiire Merhaba

17Oca

Yıldızlar Kayarken

16Oca
14Oca

Şiir Defterimizden

13Oca

Sevgi Ve İman