ELAZIĞ 827 DERNEKLE NE YAPIYOR?


Derinden bir çığlık yükseliyor, “Sahipsiz Elazığ!”

Bir an içim burkuldu, ‘hüzünlendim…’

Milli Mücadele Yıllarında, ‘ayağa kalkan bir şehir’

Son iki asırda, ‘aydın harekâtıyla bilinen bir şehir’

24 Ocak 2020 tarihinde, 6,8 şiddetindeki depremle sarsılıyor?

O sarsıntıyı, ‘Covid-19 belası…’ takip edecek!

Elazığ’da hâlihazırda, “15 bin bina yıkılıyor!”

Bu şehirde, ‘hasar görmeyen hane yok gibi…’

Sormak istiyorum, ‘onarmak…’ kime düşer?

Tarihin ışığında, “Ayağa Kalk Sakarya!” dedik!

Hamiyetli, yürekli bir seda yükselmeyecek mi?

“Ayağa Kalk Elazığ!”

Elazığ’da, hâlihazırda Merkez ve İlçelerde toplam,

827 Dernek Yönetimiyle Ne Yapıyor?

Derneklerimizin üye sayısı, On binlerle ifade ediliyor

Bu nasıl, ‘Sivil Katılım…’

Bu nasıl,  ‘ilim, irfan, aydın ocakları…’

Bu nasıl,  ‘örgütlü toplum…’

Elazığ, “cesaretle asaleti bir araya getiren şehir!”

Aksaçlılar, Bilge Kişileri, Kamil İnsanları vardı!

Bu şehirde, ‘bir şeyler mi değişti’ bilemem?

Bir Şehrin, ‘Olmazsa Olmazları…’

Bir şehrin, ‘ak saçlı…’  danışmanlara ihtiyacı var!

Bir şehrin, ‘kanaat önderlerine…’ ihtiyacı var!

Bir şehrin, ‘dinamik ve üretken…’ aydınlara ihtiyacı var!

Bir şehrin, ‘alperen ruhu taşıyan…’ sivil örgülere ihtiyacı var!

Şu şehir, kendi meselesinde,

Bir akıl, Bir yürek, Bir ortak payda…’ oluşturabilecek

Şu şehirde, ısrarla altını çiziyorum;

Tenkit veya eleştiri kadar,  ‘Teklifler…’  getirebiliyor muyuz?

O teklifler, bir çekirdek gibi ‘toprağa atılsa…’

Bir fidan misali, ‘bakıma alınsa…’

Yeşerse, göyerse… Meyveye dursa…

Bir daha soruyorum;

“Elazığ Şehri 827 Dernekle Ne Yapıyor?”

Öncelikle, ‘Şehrin Sivil Hayatı…’ o kadar önemlidir ki?

1967’lerde, “Üniversiteyi Elazığ’a getiren Sivil İradedir!”

Onun, ‘siyasi irade üzerinde amansız baskısıdır’

Sivil İrade, MEB’nına ‘açık çağrı da bulunacak…’

O çağrıyla Milli Eğitim Yayınevi Açılacaktı…

2017 Yılında, “Devlet Kitapları Kapatılacak!”

Şehirden hiçbir ses çıkmayacaktı…

Mehmet Emin Yurdakul, bir şiirinde ne diyorlar;

“Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir!”

Keban Barajının yapılmasında, ‘sivil irade…’

O iradeyle birlikte bütünleşen, ‘siyasi irade…’

2001 Yılı Haziran Ayında Gerçekleştirilen;

“Elazığ 1.Ekonomi Kurultayı…”

Sivil İradenin öncülüğünde hayata geçecekti!

O irade, Elazığ tarihinde ilk defa;

“Ticaret ve Sanayi Fuarının Açılışına!” vesile olacaktı!

Bu şehirde bizim en büyük kaybımız nedir?

“Sivil Hayatın kendi ekseninden çıkmasıdır!”

Değişmek mi; ‘kendimize döneceğiz’  Kendi ‘kimliğimize…’

 

 

ANADOLU…             

Ne müthiş bir kavram!

Damarlarımızda dolaşan kan kadar sımsıcak…

Damar damar, şefkat solumak…

Düğüm düğüm, merhamet dokumak…

Tarihi; ezeli ve ebedi bu ruhla okumak!

Bu ruhla okuyacağız efendim!

 

YÜREKLER KONUŞMALI…

Bu ülkede, coğrafyada artık, “Yürekler” konuşmaya,

Vicdanların sesi yükselmeye,

Bir Hoşseda,  “Anadolu Yunus’tur” diyecek, asırlara…

Öyle ki, ‘mayasında aşk’ var,  ‘gönül dili’ var,

               

KARDEŞİM DİYECEK…

Bu coğrafyada; Kürt, Türk’e ‘mazim’  diyecek…

Türk, Kürde ‘kardeşim’ diyecek…

Her ikinize de; Sahabede ki duruş yakışır!

Muhacir ile Ensar’ın, birbirine bakıştığı gibi…

Yakarışı da aynı kavle uyacak…

 

KAVRAMLAR…

Barış, Hak, Hukuk, Hürriyet kavramları nedir?

Sizler hiç günde beş vakit gök kubbeyi kuşatan,

O muhteşem sedayı, çağrıyı dinlediniz mi?

“Haydi Salaha”  “Haydi, Felaha” diyor!

Felah;  kurtuluş, selamet demek…

Salah;  Barış, Sulh demek…

Şöyle bir düşünelim;

İki Meridyen Dairesi arası ekvatorda, 111 km,

Ve iki Meridyen Dairesi arasında dört dakika saat farkı var…

Doğudan Batıya, kutlu bir seda yükseliyor,

Gök kubbeye…

Bütün cihanı, insanlığı kuşatıyor, o kutlu çağrı!

O çağrı, İlahi bir çağrı… Kutsi bir mana yüklü…

 Rahmet esintisi; onunla ıslanıyor, onunla ısınıyorsunuz…

 

KALKINMA SÖZLÜKTE…

“Mevcut durumunu düzeltmek;

Büyümek, güç bulmak; ilerlemek” olarak ifade edilir.

Bizim arayışımızda neler var?

Kalkınma hedeflerini belirlemiş,

Güçlü, dinamik, arzulu bir şehir!

İnancımız ne diyor; “Rızkın 10/9’u ticarettedir…”

Bu ne demektir? Zenginliği/ veya refahı arıyorsanız;

“Ticaret…” yapınız!

Burada, arzulanan nedir?

Daha güçlü fert/ veya birey

Daha güçlü aile, daha güçlü şehir/veya toplum!

 

SÖZ DİZİSİ…

“TAŞ güçlüdür; ama DEMİR kırar onu,

DEMİR güçlüdür; ama ATEŞ eritir onu,

ATEŞ güçlüdür; ama SU söndürür onu,

SU güçlüdür; ama GÜNEŞ buharlaştırır onu,

GÜNEŞ güçlüdür; ama BULUT kapatır onu,

BULUT güçlüdür; ama RÜZGÂR dağıtır onu,

RÜZGÂR güçlüdür; ama İNSAN dayanır onu,

İNSAN güçlüdür; ama ÖLÜM götürür onu,

ÖLÜM güçlüdür; ama AYRILIK ikiz kardeşi

AYRILIK güçlüdür; ama SEVGİ yener onu.”  (alıntı)

Hayat güzeldir efendim!

Onu, güzelleştiren de insandır…

 

EKONOMİK KALKINMIŞLIĞIN GÖSTERGELERİ

“DEĞİŞKENİN ADI…

km2 ‘ye düşen nüfus veya nüfus yoğunluğu

Yıllık nüfus artış hızı( % )

Doğum oranı ( % )  Bebek ölüm oranı ( % )

Ortalama insan ömrü ( yıl ) 

Okur-yazar oranı ( % ),  Yükseköğrenim görenlerin oranı ( % )

Kentleşme oranı ( % ), Kişi başına GSMH ( $ )

Enflasyon oranı(%),  Gayri Safi Tasarruflar GSYİH, ( % )

Gayri Safi Yatırımlar GSYİH, ( % )

İhracat / GSYİH, ( % ), İmalat Sanayi Katma Değeri GSYİH, ( % )

Doktor Başına Düşen Nüfus, ( 1000 kişi ),

Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı, ( 1000 kişi )

Bin Kişi Başına Gazete Tirajı

Bin Kişi Başına Telefon Sayısı

Binek Aracı Başına Nüfus, (Bin kişi )

Tarımda Çalışanların Toplam İşgücündeki Payı, ( % )

Bin Kişi Başına Düşen Televizyon Sayısı

Kişi Başına Elektrik Üretimi, ( KW/Saat )

Kişi Başına Elektrik Tüketimi, ( KW/Saat )”

Ekonomik kalkınmışlık göstergesinde neleri görmekteyiz;

Refah seviyesinin yüksekliği..

Eğitim, Sağlık ve Teknolojik imkanların alabildiğine toplumun tabanına yayılması!.

Yatırımların çeşitliliği/değişkenliği ve büyüklüğü..

Kişi başına düşen; elektrik,telefon,binek, televizyon, gazete vs. yüksekliği..

Teknoloji üretimi/tüketimi ve ihracatı..

Yetişmiş ara sınıf ve insan gücü yanında,

Kişi başına düşen tasarrufların/sermayenin büyüklüğü…

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Mar

Umuda Yürüyüş

28Şub

Değişim Beklemek!

26Şub

Yakın Tarihimizin Kara Lekeleri!

25Şub

Yazılı Basın Nereye

24Şub

Sorarım Kimin Aklı