DOĞU AKDENİZ


Doğu Akdeniz’de, ‘gerilim yükseliyor’

Malazgirt’ten Kocatepe’ye bu milletin tarihi serüveni…

9 Asırlık o tarihi serüveni dikkatle tefekkür ediniz…

Tarihleri birbirleri ardınca etiketlendiriniz…

Malazgirt Zaferinden (1071) 25 yıl sonra;

1096 tarihinde, 270 yıl boyunca 8 Haçlı Seferi düzenlenecektir!

17 Eylül 1176 tarihinde yapılan Miryokefalon Zaferi…

Bu zafer, “Anadolu’nun tapusunun alındığı Zaferdir!”

Anadolu Coğrafyasında artık, ‘savunma dönemi’ bitmiştir.

Fetihlerle taçlandığımız zaferler birbirini takip edecektir;

Kosova (1389),Otlukbeli (1473),Otranto (1480),

Çaldıran(1514),Mohaç(1526),Mercidabık (1516),

Kıbrıs’ın Fethi ( 1571),Erivan’ın Fethi (1635)…

Tarihimizde, dönüm noktası ne zamandır;

“1683 tarihinde alınan Viyana Yenilgisi…”

Bu tarihlerden itibaren çetin bir mücadele başlayacaktır?

Tarihlerde, ‘Şark Meselesi…’ diye bir kavram vardır!

Doğu Akdeniz’de, ‘gerilim yükseliyor’

Fransa, İtalya yine sahnedeler; ‘tahrik konumundalar’

Gelelim biz, “Şark Meselesine!”

İstilacı, Sömürgeci Batı’nın, ‘gizemli silahına…’

‘Şark Meselesi’ 26 Temmuz 1774 tarihinde Ruslarla İmzalanır…

(1768-1774) Bu savaş bir bakıma, “Karadeniz’e Hâkimiyet Savaşı!”

“Şark Meselesi” ilk defa bu antlaşma ile gündeme gelecektir…

Avrupalı Büyük Güçler, İmparatorluğun parçalanmasına kadar;

Bu adi, içerisinde ihanet kokan kavramı kullanacaklar…

“Sevr Paçavrasıyla…” bu kavrama ayna tutabilirsiniz?

Peki! Bu kavramın tarihi mucidi kim/ veya kimlerdir?

Avrupa Devletleri, Avrupa sınırlarını yeniden tanzim etmek amacıyla;

1815 Viyana Kongresiyle ilk defa ‘Şark Meselesi’ kavramını ortaya atacaklar.

Efendiler! Şark Meselesi, 1071 Malazgirt Savaşıyla başlayacaktır…

Günümüze kadar gelecektir. Hedef Politika, “Türkleri Anadolu’dan çıkarmak…”

Sevr Antlaşmasının Maddelerinde neler vardı?

“Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanistan’a bırakılacak…

Eğe Adalarının hepsi Yunanistan’a verilecek…

Rodos ve 12 Ada İtalya Devletine bırakılacak…

Doğu Anadolu Bölgesinde bir Ermeni Devleti kurulacak…”

Batı’nın bozguna uğradığı; ‘tarihin seyrini değiştiren zaferler’

Ağustos Ayı içerisinde tecelli edecektir.

26 Ağustos, 1071 Malazgirt Zaferinden 1922 Büyük Taarruza…

Tarihimizin Taçlandığı Dönemlerdir…

26 Ağustos 2020 tarihine gelindiğinde;

“Doğu Akdeniz’de, gerilim yükseliyor!”

İşgalci, Sömürgeci Batı, ‘kışkırtıcı rolünde…’

O tahrikleri, geçmişte; ‘tarihimizde yaşadık’

Kâh Rumları, Kâh Ermenileri, Kâh Arapları tahrik ettiler…

21 Asırda, ‘aynı senaryo’ ısıtılarak sahneye konmak isteniyor

Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi,

26-28 Ağustos’ta Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor!

Fransa’dan, İtalya’dan böyle bir hamle niye?

NATO Ülkeleri olarak, ‘maksadını aşan aşırılıklar…’

Türkiye ile ‘krizi tırmandırmanın sizlere ne menfaati olacak?’

Kötü niyetini giderek aşikâr eden tavırlar bunlar…

Yunanistan kendi aklınca, ’12 mil kararını uygulama çabasıyla…’

“Eğedeki karasularını yüzde 35’ten yüzde 63’e çıkarmak…”

Türkiye’yi sadece, “yüze onluk bir alana hapsetmek…”

TBMM, 1995’te aldığı bir kararla Yunanistan’ın,

12 mil uygulamasına geçmesi durumunu,

“SAVAŞ NEDENİ” sayılacağını kayda geçirmiştir.

Doğu Akdeniz’de, ‘kibrin ayağa kalkışı…’

Hz. Ali (kv.), “Cenab-ı Hak her kibir edeni hakir ve zelil eder!”

Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller kibirleriyle yerle yeksan oldular!

O kibir, Hakları, Hukukları gasbederek, ‘fitne ateşini yakmak istiyor’

Doğu Akdeniz’de, ‘Sevr’i hortlatmak…’ istiyor!

Türkiye’nin mesajı gayet net ve açık;

“Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız!”

Şairin ifade ettiği gibi, “Tarihi elbet biliriz; âlemi biliriz!”

“Toprağın örtüsü türbeler kadar yeşil

Ona su veren Dedemin kanları eğil

Seninle bayrak seninle hayat bulsun diye

Şu siperler; rütbesiz, âlemsiz değil!”

Bu millet sefere çıktı mı, “Ya Şehit, Ya Gazi Olurum!”

Bir dörtlüğümüzde de şöyle diyoruz;

“Akdeniz de yol gösteren fenersin

 Deryalarda kılıç sallayan nefersin

Barbaroslarla belki son sefersin

Hasretin koklayan şehadet akar”

Dileğimiz nedir, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’

Hak ve Hukuka saygıyla, ‘Barışı Özümsemek’

Bu milletin öfkesinin, ‘vatan için, bayrak için, iman için Hey…’

 Deryalar misali nasıl kabardığını görmek mi istersiniz!

‘Sabır yayı…’ bir defa gerilmeye dursun!

 

 

 

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
05Mar

Eğitimi Anlatmak!

04Mar

Fırat'ın Hikayesi

03Mar

Faiz Belası...

02Mar

Şehirli Olmak

01Mar

Umuda Yürüyüş