Değişim Beklemek! - Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Değişim Beklemek!


Üzerinde en fazla durmamız gereken bir kavram;
“Değişim…” ve “Dönüşüm…”
Kur’an, “gelmiş geçmiş en hayırlı ümmet; Sahabe!” diyor
Sahabe’nin hayatını inceledik mi?
Onların hayatı bütünüyle, “Kur’an ahlakı…”
Her biri, Allah Resulünün(sav), “nazarları altındalar!”
Her biri, “insan-ı kâmil olma…” şuurunda!
Her biri,  “sabır, sadakat, samimiyet, sıddıkıyet, 
Selam ve selamet yolcuları…” 
Her biri,  “meyve veren bir ağaç misali…”
Her biri,  “toplumda iyi bir çığır açmanın idrakinde…”
Her biri,  “fukara-i sabiinin yanında…”
Her biri,  “israfa ve cimriliğe karşı…”
Her biri, “hoşgörü sahibi…”
Her biri, “kanaat ehli…” 
Özetle,  Doğruların, iyiliklerin, erdemliklerin; “ortak paydası…”
Böyle bir dönemde,  “gayri ahlaki…”
Bir isim, bir sıfat veya eylem göremezsiniz!
O asra,  “vakar ve de edep yüzüyle…” bakmaktayız!

Üzerinde sıklıkla kullandığımız kavram, “değişim!”
Gerçekte, bu kavramda,  “özlem…” vardır!
O kavram bizlerde, “arayış hissini…” uyandırıyor!
Enfal Suresi 53 ayette şöyle buyrulur
“Bu, bir topluluk iyi gidişini değiştirmedikçe,
Allah’ın da verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden,
 Ve Allah’ın işiten, bilen olmasındandır” 
Sıklıkla kullandığımız bir kavram; 
“Niyet, amel ve istikamet…”
Burada, “salih bir niyet ve amelden…” söz etmekteyiz!
Hedef nedir?”
“güvenilir toplum…” olma!
Ra’d Suresi 11 ayette şöyle buyrulur
”Bir toplum kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe, 
Allah onlarda olanı değiştirmez”   
İsra Suresi 89 ayette şöyle buyrulur;
“And olsun ki, biz 
Kur’an’da insanlara türlü türlü misaller gösterip açıkladık.
Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler”

İnancımız, “siz kendinizi değiştirmedikçe…” diyor!
Malazgirt’te ki, ruhu aramaktayız…
İstanbul’u fetheden idraki aramaktayız!
Çanakkale’deki, şehadeti aramaktayız!
Milli Mücadeledeki, infiali aramaktayız!
O arayışımız bizlere, “öncelikle insan!” diyor
O arayışımız bizlere, “ufkumuzdaki insanı!” özetliyor
Her şeyiyle, “iyilikleri emreden, kötülüklerden meneden!”
Takva Sahibi, insan formülü diyor.
Yoksa “değişim…” sözle olacak bir ifade değil!
Yoksa  “değişim…” dünden bugüne atılacak bir adım da değil!
Değişim, toplumun; “tefekkürü…”
Değişim,  “kendimize…” dönüşümüz!
Değişim,  “güzelliklere, erdemliklere…” birlikte yürüyüşümüz!


Mamatha Gandhi, “Dünyayı değiştirmek istiyorsan, ilk önce kendinden başla!”
Değişim, ‘öze dönüşün adıdır’ Kamil insanlar, ‘kendin ol’ derler…
“Toplumun değişmesi bireyin değişmesidir!”
Zümer Suresi 9 ayette şöyle buyrulur;
“Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
Mevlana, “Sevgi şifadır, Sevgi güçtür. Sevgi değişimin sihridir!”
Huzurun, güvenin, mutluluğun kaynağında, ‘sevgi…’ vardır!
İnsanı, ‘kâinatın özü…’ bileceksiniz! 
Sebepler, sebepler… Goethe, “Doğada her şey bir değişimdir;
Fakat bu değişimin arkasında sonsuzluk yatar!”
Mevlana, “Dünle birlikte gitti, cancağızım. Ne varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!”
Kur’an bizlere, ‘geçmişi bizlere ışık tutarak anlatıyor!”
Bizlerden önce ‘yaşanmış medeniyetler…’ geçmiş ümmetler!
İsra Suresi 89 ayette şöyle buyrulur;
“And olsun ki, biz 
Kur’an’da insanlara türlü türlü misaller gösterip açıkladık.
Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler”
İnancımız bizlere, “emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” buyuruyor.
Duamız nedir, “Yarabbi! Akıbetimizi hayırlı eyle!”
“Yarabbi! İstikametimizi doğru kıl!”
Nankör olmayacağız! Haddi aşmayacağız!
Erdemli insan olma yönünde çalışacağız!
Şairimizin ifade ettiği gibi,
“iman ile erdem ile aşk ile
İnsanlığı kenetleyen bağ…” olacağız!

bedrettin@elazighakimiyethaber.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
28Kas

İğneden İpliğe Zam

26Kas

Musiki Cemiyetinin 50. Yılı…

25Kas

Öğretmenler Gününe

23Kas
22Kas

Okul Olur