ABD'nin Fişini Birileri mi Çekti…! - Muhammed KURŞUN

ABD'nin Fişini Birileri mi Çekti…!


Sevgili Peygamberimizşöyle buyurmaktadır:

"Ey insanlar! İyi biliniz ki muhakkak Rabbiniz birdir ve babanız da birdir. Bakınız, iyi kulak veriniz, ne Arap’ın Acem’e, ne Acem’in Arap’a, ne beyazın siyaha, ne de siyahın beyaza takva dışında herhangi bir üstünlüğü yoktur."

"Kim ki, asabiyet (ırkçılık) iddiasında bulunursa bizden değildir, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değildir ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir."

Bugün Amerika ve Avrupa'da beyaz ırkçılığın, daha yumuşatılmış beyaz milliyetçilik şekilde her gün bir yenisi yaşanmaktadır. Sosyal medyanın ülkedeki liderlerin beyaz ırkçılığın yaygınlaşmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu mevzu yenidir şeklinde lanse etmek yanlış olur.

2000'lerin başında beyaz ırkçı grupların 400 civarında organizasyonu olduğu söylenmekte ve 2018'de ise bu sayının bin 20'ye çıktığına dair söylemlerin ne kadar ciddi bir durum olduğunu ortaya koymaktadır.

Irkçılık; kişinin, kendi soyunu, kabilesini, milletini ve ırkını diğer ırklardan üstün görmesidir diyebiliriz. Irkçılık, fertler ve toplumlar arasında kin, haset, husumet ve düşmanlık duygularını ateşlemekte olduğunu unutmamak lazım.

Milli birlik ve beraberliği, din kardeşliğini, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı bozarak ve en önemlisi ise fertler, kabileler ve toplumlar arasında fitne ve tefrikanın çıkmasına, toplum huzurunun ve barışının bozulmasına; terör, anarşi, kargaşa ve hatta iç savaşların çıkmasına sebep olmaktadır.

ABD’de yaşanan bu iç karışıklığın ülke genelinde dalgalanmaya sebep olurken tansiyonu yükselteceğini düşünüyorum. Yaşanan bu Irkçı düşünceler sadece ABD’de sabit kalacağını da sanmıyorum ve Avrupa’ya yayılmasını düşünenlerdenim. Artık sosyal bir ağ ile insanların hızlı bir şekilde iletişim kurduklarını unutmamak gerekir. Yaşanan bu olumsuzluklar birlik-beraberlik, iç huzur ve barışın bozulmasının tabii sonucu olarak ekonomik gelişme ve maddi kalkınma durur.  Böyle bir durumda Irkçılık son bulmadan ABD’de artık dünyada söz sahibi olacak bir hükümden yoksun sayılacaktır.

Dikkatimi çeken bir konuyu paylaşmak istiyorum; acaba ABD’nin fişini birileri mi çekti…! Dünyada gittikçe kendini hissettiren beyaz ırkçı hareket ABD ve Avrupa gibi yerlerde buna karşı çıkan bir liderlik ve siyaset anlayışı olmayınca önü alınamıyor, aksine gizlice teşvik ediliyor, yeşil ışık yakılıyor.

Hülasa, Ekonomisi çöken, maddeten ve manen zayıflayan ve gerileyen bir millet, diğer milletlerin hákimiyetine girer, hürriyet ve bağımsızlığını kaybederek sömürge durumuna düşebilir. Kısaca; ırkçılık, bir milletin inkırazına ve yok olmasına sebep olan bir illettir vesselam…

 

 

kursun0623@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
23Kas

Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz 

12Kas
05Kas

Zaza Aidiyeti ve Zaza Dili

22Ekm

Kim Uyanık?

15Ekm