Yapılandırma Kanunu Nedir?

Özel Haber: 03.06.2021 tarihinde kabul edilen 'Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun' kısacası yapılandırma kanunu 9 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Yapılandırma Kanunu Nedir?
Özel Haber: 03.06.2021 tarihinde kabul edilen “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun” kısacası yapılandırma kanunu 9 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Elazığ Hakimiyet Haber - Elazığ Hakimiyet

Başak MERAL GÜNDÜZ/Yapılandırma kanunu ile pek çok fırsat sunulmaktadır.Detayları Avukat Fadile SAKA gazetemize anlattı.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI 03.06.2021 TARİHİNDE BAŞLAYIP 30.EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR
Avukat Fadile Saka,”Öncelikle Kanun kapsamında yapılacak yapılandırma başvuruları, 03.06.2021 tarihinde başlamış olup  son başvuru tarihi 30 Eylül 2021’dir. Başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta yoluyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla başvurucunun bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine yapılabilecektir.

Yapılandırma ödemeleri ikişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödenebilecektir. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek şartıyla ; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler.  Vade farkı taksit seçeneğine göre farklılık göstermekte olup  ayrıntılı bilgi SGK’dan alınabilecektir. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir. Yapılandırmadan faydalanmak için herhangi bir teminat istenmemektedir.

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı Kanuna göre borcunu yapılandırılan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabilecektir.Peşin ödeme halinde  Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte yapılan ödemelerde  ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

Kanun kapsamında  yapılandırmaya tabi olacak borçlar şu şekildedir;
-2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;
Sigorta primleri,
Genel Sağlık Sigortası primleri,
İşsizlik sigortası primleri,
30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamındadır”dedi.


YAPILANDIRMANIN BATANDAŞLARA SAĞLADIĞI PEK ÇOK AVANTAJ BULUNMAKTADIR
Saka,”İdari Para Cezalarının yapılandırmasında ise  idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.

Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yapılandırmanın vatandaşlara sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Yapılandırma kanunundan faydalanarak ödenecek alacaklar için kanunun yayınlanma tarihinden itibaren yani 9 Haziran 2021 Tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırma öncesi uygulana hacizler yapılacak ödeme nispetinde peyder pey kaldırılacaktır. Yine yapılandırma borçlarından dolayı herhangi bir  icra takibi ya da haciz işlemi yapılmayacaktır. Yapılandırmanın ilk taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler. Bu ve benzeri pek çok avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca unutulmamalıdır  borçların  yapılandırması için 30 Eylül 2021 son başvuru tarihidir”dedi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN