OTOMOTİV MÜHENDİSLERİ BİRÇOK SEKTÖRDE ÇALIŞABİLİR

Başak MERAL GÜNDÜZ/Otomotiv Mühendisliği herkesin aklında belli başlı bir çağrışım yapıyor. Fakat yine işin doğrusunu bu bölümün mezunu ve öğretim görevlisi olan Nihat ŞENOCAK'a sorduk.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

​ 1991 yılında, Elazığ’da dünyaya geldim. Otomotiv Mühendisiyim, aynı zamanda akademisyenim. Lisans öğrenimimi; 2014 yılında, Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde tamamladım. Sonraki süreçte genellikle akademik çalışmalarda bulundum ve otomotiv alanında çeşitli projelerde görev aldım.  Yüksek lisans öğrenimimi yine aynı alanda, Otomotiv Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda, 2017 yılında tamamladım. Mesleki kariyerimin çoğunluğunu akademik çalışmalarla sürdürürken, sanayiden ve endüstriden kopuk kalmamak için; otomotiv sektörünün birçok paydaşında aktif rollerde bulundum. Sektörel gelişmeleri yakından takip edip, sanayi kuruluşları ile birlikte çalışmalar sürdürerek, endüstri ile temas halinde kaldım. Özel sektörde faaliyet gösteren bir takım kuruluşlara danışmanlık yaptım. Akademik görev hayatıma; 2017 yılında, Öğretim Görevlisi olarak başladım. 2017-2019 yılları arasında, Şırnak Üniversitesi’nde çalıştım ve görev sürecim boyunca, aynı zamanda Bölüm Başkanlığı görevini icra ettim. 2019 yılı itibarı ile akademik görev hayatıma Bingöl Üniversitesi’nde devam etmekteyim. Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Teknolojisi Programı’nda; Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 

Otomotiv Mühendisliği nedir?

Otomotiv” kelimesinin terimsel anlamı, motorlu araçlar anlamına gelmektedir.  Otomobiller, arazi taşıtları, hafif ticari taşıtlar,  toplu taşıma araçları, ağır vasıta ve diğer yük taşıtları, motosikletler, tarım makineleri, raylı taşıtlar ve iş makineleri; otomotiv alanının kapsamına girmektedir. Bunların yanı sıra,  hava ve deniz taşıtlarının da başta içten yanmalı motora sahip güç sistemleri olmak üzere bazı kısımlarını kapsamaktadır.

Mühendis ise matematik, geometri ve doğa bilimleri ile meşgul olarak teorik bilgiyi pratik bilgiye çeviren nitelikli insan demektir. Veya başka bir tabirle; insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli teknik ve sosyal alanlarda belirli eğitimler görerek uzmanlaşmış insanlardır.

Otomotiv Mühendisliği ise motorlu araçların tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesini, otomotiv sektöründe veya otomotiv sektörü ile ilişkili alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin organize edilmesini ve bu işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilir halde yürütülmesini sağlayan nitelikli insan gücünün mensubu olduğu bir meslek alanıdır.

 

Neden bu mesleği tercih ettiniz?

​Teknik alanlara ve bilime olan ilgimden dolayı, mesleki tercihimi Mühendis olmaktan yana kullandım. Mühendislik alanları içerisinde ilgimi en fazla çeken alanın otomotiv olduğunu söyleyebilirim. Otomotiv Mühendisliği, benim için bir hobi niteliğindedir. Çok küçük yaşlardan beri otomobiller benim için adeta bir tutku halindeydi. Çünkü otomotiv; mekanik, elektrik, elektronik, aerodinami, yazılım ve tasarım gibi birçok disiplini bünyesinde barındıran multidisipliner bir alandır. Temel bilimler düzeyinde ele alacak olursak; matematik, geometri, fizik ve kimya gibi birçok temel bilime dayalı bir bilim alanıdır.  Farklı bilim alanlarında teorik olarak öğrendiklerinizin birebir uygulamasını, otomotiv alanında bulabilmek mümkün ve bu da mesleği oldukça cazip hale getiriyor. Ayrıca otomotiv sektörü yaşadığımız yüzyılın gerek teknolojik gerekse ekonomik anlamda oldukça önem arz eden ve vazgeçilmez sektörlerinden biridir, hatta lokomotif niteliğinde bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Otomotiv alanı değerini yitirmediği gibi gün geçtikçe daha da değerlenmektedir ve Otomotiv Mühendisleri’ ne olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Neredeyse her insan günlük hayatta dahiotomobillerle temas kurmak zorunda kalıyor. Otomotiv Mühendisliği mesleğini tercih edip, böylesi bir alanda uzmanlaşarak; oldukça doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. 

 

Pişmanlık duydunuz mu?

​Kesinlikle pişmanlık duymadım, sevdiğim ve yapmaktan zevk aldığım bir mesleğe sahibim.  Her bireyin sevdiği ve ilgi duyduğu mesleği icra etmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların sevdiği işleri yapması, başarı açısından en önemli faktörlerden biridir.  

 

Otomotiv Mühendisliği’nin ülkemizdeki çalışma alanlarından bahseder misiniz?

​Otomotiv Mühendisleri, ülkemizde genellikle otomotiv sektöründe mühendis veya yönetici olarak ana sanayi ve yan sanayi fabrikalarında; Ar-Ge, Ür-Ge, planlama, üretim, satış ve satış sonrası departmanlarında çalışmaktadır. Yine servis mühendisi veya yöneticisi olarak firmaların yetkili bayi ve servislerinde çalışmaktadırlar. Otomotiv Mühendislerinin, sadece otomotiv sektöründe değil birçok farklı sektörde çalıştıklarını görmekteyiz. Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis olarak veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışanlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kendi işletmesini kuran ve yöneten meslektaşlarımız da mevcuttur. Genel anlamada; Otomotiv Mühendisleri, mesleki ve sosyal eğilimlerine göre kendilerine uygun olan çalışma alanını tercih etmektedir. 

 

Yerli otomobil tanıtımının, Otomotiv Mühendisliğine katkıları nelerdir?

​Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; ülkemiz otomotiv alanında oldukça yüksek bir potansiyele sahip, gerek pazar payı bakımından gerekse üretim bakımından. Ülkemiz sanayisi oldukça gelişmiş bir durumdadır. Otomobili oluşturan tüm bileşenleri, uzun yıllardan beri yerli kaynaklarla üretecek altyapıya sahibiz ve üretmekteyiz. Dolayısıyla yerli otomobilimizi üretmek; her ne kadar geç kalınmış bir durum olsa da oldukça isabetli bir proje.  Otomotiv sektörünün, elektrikli taşıtlar yönünde gelişme gösterdiğini düşünürsek; yeni bir marka olacak yerli otomobilimiz ile uluslararası pazarda rekabet edebilmemiz için yerli otomobil de bilindiği üzere elektrikli otomobil olarak üretiliyor. Yerli otomobilin üretiminde sadece ana sanayi fabrikası düşünülmemelidir, otomobilin bileşenlerinin üretileceği birçok yan sanayi fabrikalarının ve satış sonrası kademelerinin de olacağı düşünülmelidir. Bu bağlamda; ülkemizde otomotiv endüstrisinin ciddi ölçüde gelişeceğini, dolayısıyla Otomotiv Mühendislerine olan ihtiyacın gün geçtikçe daha da artacağını söyleyebiliriz.  

 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar donanımlı mühendislerle çalışmak istiyor. Gelecekte bu mesleği yapacak kişilere önerileriniz nelerdir?

​Sektöre hakim olan stratejiler; daha temiz ve çevreci, işletme maliyeti daha ekonomik, daha güvenli ve daha konforlu taşıtlar üretmektir. Dolayısıyla gelecekte bu mesleği yapacak kişiler, otomotiv sektörünün aldığı yöne paralel olarak kendilerine yön vermelidir. Bu bakış açısıyla değerlendirecek olursak; elektrikli ve hibrit taşıtlar konusunda, otomotiv güvenlik sistemleri konusunda, taşıt konfor sistemleri ve otonom sürüş sistemleri konusunda kendilerini geliştirmelidirler. Yabancı dil bilgilerini artırmalıdır. Bilimin kümülatif olduğunu düşünerek, günümüzde var olan teknolojileri geliştirme eğiliminde olmalıdırlar. Araştırmacı, yenilikçi ve mesleki bilgilerini sürekli geliştirme eğilimine sahip olmalıdırlar. Yazılım ve program kullanma yeteneklerini geliştirmelidirler. 

​Dünyamızdaki petrol rezervlerinin kısıtlı olması sebebiyle petrol türevli yakıtlara bağımlılığı azaltmak, daha temiz bir dünya için düşük emisyonlu çevreci taşıtların yaygınlaşmasını sağlamak, sürücü ve yaya güvenliği için daha güvenli seyahatleri mümkün kılacak sistemleri geliştirmek, içinde bulunduğumuz çağa uygun en yüksek konfor seviyesine sahip taşıtların gelişimini sağlamak temel amaçları olmalıdır. Yaptıkları işin her adımında çevre ve insan odaklı düşünmelidirler. 

 

Gelecekte bu bölümde okuyacak kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz?

​Birey, öncelikle bilime ve teknolojiye ilgi duymalıdır. Otomotiv alanına karşı hep bir merak içerisinde olmalı ve otomotiv alanını kendisi için bir hobi haline getirmelidir. Çünkü otomotiv sürekli gelişen, değişen ve büyüyen bir alan olduğu için teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilir olmalıdır. Teknik terimleri öğrenmeye çalışmalıdır. Hem otomotiv hem de temel mühendislik bilimleri kapsamında ulaşabildiği yazılı ve görsel kaynakları takip etmelidir. Analitik düşünebilme yeteneğini geliştirmelidir. Sosyal ve aktif olmalıdır. Tasarıma, mekanik sitemlere, elektronik sistemlere, elektriksel prensiplere, yazılıma ve mühendislik hesaplarına ilgi duymalıdır. Matematik, geometri, fizik ve kimya gibi temel bilimlerdeki başarısını artırma gayesi taşımalıdır.  

 

Otomotiv Mühendisi, Makine Mühendisi gibi çalışabilir mi?

​Alan bazlı değerlendirecek olursak; makine alanının genel bir alan olduğunu,  otomotiv alanının ise özgün bir alan olduğunu görmekteyiz. Bilimsel ve teknik anlamda birbirine yakın olan alanlardır. Otomotiv alanının birçok disiplinine sahip olarak çalışmayı gerektiren bir alan olduğunu ve alan uzmanlığı gerektirdiğini de belirtmeliyim. Her mühendisin mutlaka uzmanlaştığı ve çalıştığı bir alan vardır. Bir kişinin, her alanda uzman olmasını bekleyemezsiniz. Hele ki teknik bir alanda bunun imkansız olacağını söyleyebilirim. Bu durum; Makine Mühendisleri içinde, Otomotiv Mühendisleri içinde geçerlidir. İş hayatına baktığımız zaman; Otomotiv Mühendisleri; sadece otomotiv sektöründe değil, birçok farklı sektörde istihdam edilebilmiş durumdadır. Piyasaya baktığımız zaman Otomotiv Mühendislerinin, ülkemizde çoğunlukla Makine Mühendisleri ile eşdeğer işlerde çalıştığını görmekteyiz. Bu da; Otomotiv Mühendislerinin, Makine Mühendisi gibi çalışabildiklerini gösteriyor.

 

Yabancı dilin öneminden de bahsedelim.

Birçok meslekte olduğu gibi, Otomotiv Mühendisliği mesleğinde de yabancı dil bilgisi oldukça önemlidir. Fakat belirtmemde fayda olacaktır ki; bir Otomotiv Mühendisi için teknik yabancı dil çok daha önemlidir. Sadece günlük hayatta iletişimi sağlayacak konuşma dilini yada yabancı dilin gramer bilgilerini bilmek; Otomotiv Mühendisliği açısından çok fazla anlam ifade etmez. Otomotiv literatüründe yer alan terimlerin yabancı dillerdeki karşılığını bilmek yüksek derecede önem arz etmektedir. 

 

Okuyucularımıza en son neler söylemek istersiniz?

​Okuyucularımıza teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Var olan kaynaklarımızı, genç nüfusumuzu doğru yönde kanalize etmeye çalışmalıyız. Ekonomik ve sosyal anlamda büyümeyi sağlamak için; bilim ve teknik alanlarına daha fazla önem göstererek, ülkemizin dinamiklerini harekete geçirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki; bir ülke, bir millet, sanayisi ve endüstrisi ile aynı ölçüde gelişir ve güçlenir.

 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN